Yükleniyor
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi
  • 27-30 Ekim
  • Sağlık Fuarı
  • 27-29 Ekim
  • Sağlık Bilimleri Kongresi
  • 29-31 Ekim
  • Öğrenci Kongresi

Bildiri Türleri ve Ödüller

Bildiri Türleri

Kongremizde sunumlar; sözlü sunum ve poster sunum olarak yapılabilir.

Bildiri kitapçıkları; Özet ve Tam Metin olarak yayınlanacaktır.

Bir katılımcı en fazla 2 adet bildiri sunabilir.

Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Kongre Kitabında yer almayacaktır.

Sözlü Sunu ve Poster Ödülleri

Bilim Danışma kurulumuz tarafından belirlenecek ilk üç sözlü sunuya ve ilk üç poster sunumuna “Başarı Belgesi” ve hediye takdim edilecektir.