Yükleniyor
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi
  • 27-30 Ekim
  • Sağlık Fuarı
  • 27-29 Ekim
  • Sağlık Bilimleri Kongresi
  • 29-31 Ekim
  • Öğrenci Kongresi

Bildiri Gönderim Kuralları

•Kongreye derleme, araştırma ve vaka takdimi türünde çalışmalar kabul edilecektir.
 
•Bildiri özeti yapılandırılmış özet olmalı ve şu başlıklardan oluşmalıdır: Amaç-Materyal ve Metot-Bulgular-Tartışma ve Sonuç
 
•Bildiri özeti toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.
 
•Bildiri özeti başlığı çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde 20 kelimeyi geçmeyecek şekilde oluşturulmalıdır.
 
•Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır.
 
•Özet yazımında tüm içerik ve başlık Time New Romans yazı  karakteri, 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.
 
•Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır, ünvan kullanılmamalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.
 
•Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.
 
•Bildiri özeti şekil ve tablo içermemelidir.
 
•Özetin sonunda minimum 3 maksimum 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler içermelidir.
 
•Bildiri özeti, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmalıdır.
 
•Bütün bildiriler çift-kör hakem ile değerlendirilmektedir.