Yükleniyor
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi
  • 27-30 Ekim
  • Sağlık Fuarı
  • 27-29 Ekim
  • Sağlık Bilimleri Kongresi
  • 29-31 Ekim
  • Öğrenci Kongresi

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

•Kongreye derleme , vaka ve araştırma türünde çalışmalar kabul edilecektir.
 
•Bildiri özetiniz yapılandırılmış özet olmalı ve şu başlıklardan oluşmalıdır: Amaç-Materyal ve Metot-Bulgular-Tartışma ve Sonuç
 
•Bildiri özetiniz toplam 250 kelimeyi geçmemelidir.
 
•Bildiri özeti başlığı çalışmanızın içeriğini yansıtacak şekilde 20 kelimeyi geçmeyecek şekilde oluşturulmalıdır.
 
•Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır.
 
•Özet yazımında tüm içerik ve başlık Time New Romans yazı  karakteri, 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.
 
•Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.
 
•Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.
 
•Bildiri özetiniz şekil ve tablo içermemelidir.
 
•Özetin sonunda minimum 3 maksimum 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler içermelidir.
 
•Bildiri özetiniz Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmalıdır.
 
•Bütün bildiriler hakem süreciyle değerlendirilmektedir.
 
•Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Kongre Kitabında yer almayacaktır.