Yükleniyor
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi
 • 27-30 Ekim
 • Sağlık Fuarı
 • 27-29 Ekim
 • Sağlık Bilimleri Kongresi
 • 29-31 Ekim
 • Öğrenci Kongresi

Konu Başlıkları

 • Dahili/Temel/Cerrahi Tıp Bilimleri
 • Diş Hekimliği
 • Eczacılık
 • Veteriner Bilimleri
 • Hemşirelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Ebelik
 • Biyoenformatik
 • Biyoistatistik
 • Çocuk Gelişimi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Gerontoloji
 • Sağlıkta Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Kimya vd.)
 • Sağlık Yönetimi
 • Sağlıkta Sosyal hizmetler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 • Diğer Multi Disipliner Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanları.