Yükleniyor
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi
  • 27-30 Ekim
  • Sağlık Fuarı
  • 27-29 Ekim
  • Sağlık Bilimleri Kongresi
  • 29-31 Ekim
  • Öğrenci Kongresi

Örnek Bildiri Şablonu

Başlık

 

Ad SOYAD1 (yazar/yazarlar)

 

1 Adres

*Katılımcı: Ad SOYAD, E-mail

Katılımcı ORCID ID:

 

ÖZET

 

Amaç:

 

Materyal ve Metot:

 

Bulgular:

 

Sonuç:

 

Anahtar Kelimeler:

 

 

ETİK BEYAN:

 

TEŞEKKÜR:

 

 

 

 

 


 

 

Title

 

Name SURNAME1 (author/authors)

 

1 Adress

 

* Participant: Name SURNAME, E-mail:

ORCID ID:

 

 

ABSTRACT

 

Objective:

 

Material and Method:

 

Results:

 

Conclusion:

 

Keywords:

 

ETHICAL STATEMENT:

 

ACKNOWLEDGEMENT: