Yükleniyor
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi
  • 27-30 Ekim
  • Sağlık Fuarı
  • 27-29 Ekim
  • Sağlık Bilimleri Kongresi
  • 29-31 Ekim
  • Öğrenci Kongresi

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 

Ebatlar: Posterler tercihen 70 x 100 cm boyutunda dikey olarak hazırlanmalıdır.

 

Metin: Poster metni 1 metrelik mesafeden rahatlıkla okunabilmelidir. Metinde tercih edilebilecek karakter boyutları genel olarak aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

 

Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, ya da “Olgu Tanımlanması”, “Bulgular”, “Sonuç” başlıkları yer almalıdır.

 

AMAÇ: Araştırma konusunu, önemini konuyla ilgili yapılmış çalışma/bilgileri veren kısa bir girişten sonra araştırma amacı net olarak verilmelidir.

 

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma tipi (tanımlayıcı, vaka-kontrol, kesitsel, kohort v.b. ), yeri, zamanı, evreni, örneklemi/araştırma grubunda yer alanların sayısı, seçim yöntemi/seçim kriteri, analitik bir çalışmaysa bağımlı/bağımsız değişkenleri, veri toplama/ölçüm yöntemleri, etik konular(bilgilendirilmiş onam, etik kurul onayı v.b.), kullanılan bilgisayar programı ve istatistik testler kısaca belirtilmelidir (görsel olması için uzun cümleler yerine alt başlıklarla kısaca verilebilir).

 

BULGULAR : Bulgular açık, net, anlaşılır ve amaca uygun şekilde ortaya konulmalı, uygun sayıda tablo / grafik/resimlerle sunulmalı, istatistik sonuçlarla desteklenmelidir. Posterde gereç yöntem çok ayrıntılı verilmemeli poster bulgular ağırlıklı olmalıdır.

 

SONUÇ : Çalışmanın önemli sonuçları verilmeli, kısaca mevcut çalışmalarla karşılaştırılmalıdır. Bu sonuçlara dayalı olarak varsa çalışmanın yeni ve önemli açılımları ve öneriler ortaya konulmalıdır.

 

TEŞEKKÜR : Varsa destekleyen kişi (posterde isimleri yer alanlar hariç) ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

 

Bildiri ana başlığı: 54 punto (koyu ve büyük harflerle) Başlığın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Çalışmayı doğru tanımlayan, doğru genelleyen ve uzunluğu uygun bir başlık yazılmış olmalıdır.

 

Yazar adı-soyadı: 42 punto (koyu, büyük ve küçük harflerle) unvan yazılmamalı, soyadı büyük harflerle yazılmalı, posteri sunan yazar ismi alt çizgili olmalıdır. Bütün yazarların e-posta adresleri hemen ismin altına küçük puntolarla yazılmalıdır.

 

Adres bilgileri: 36 punto (normal, büyük ve küçük harflerle) Yazarların temsil ettiği kurumlar isimlerle paralel olarak üst simge ile işaretlenmelidir. Kurum adresleri, yazar isimlerinin altında yer almalıdır.

 

Bölüm başlığı: 36 punto (koyu ve büyük harflerle)

 

Normal metin: 32 punto (normal)

 

Kaynaklar: 18 punto (normal)

 

 

 

 

NOT:

 

  • Kurum ve kongre logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olabilir.

 

  • Posterlerin asılması için yeterli boyutlara sahip panolar kongre organizasyonu tarafından sağlanacaktır. Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde ve saatinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.