Yükleniyor
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi
  • 27-30 Ekim
  • Sağlık Fuarı
  • 27-29 Ekim
  • Sağlık Bilimleri Kongresi
  • 29-31 Ekim
  • Öğrenci Kongresi

Özet Derleme Bildiri Örneği

Başlık

 

Ad SOYAD1(yazar/yazarlar)

 

1 Adres

*Katılımcı: Ad SOYAD, E-mail

Katılımcı ORCID ID:

 

ÖZET

 

Derlemenin hazırlanma amacı özetle verilmelidir.

Derleme içeriği hakkında bilgi verilmelidir.

300 kelimeyi aşmamalıdır.

 

Anahtar Kelimeler:

 

 

ETİK BEYAN:

 

TEŞEKKÜR:

 


 

Title

 

Name SURNAME1(author/authors)

 

1 Adress

 

* Participant: Name SURNAME, E-mail:

ORCID ID:

 

 

ABSTRACT

The purpose of preparing the review should be given briefly.

Information about the content of the compilation should be given.

It should not exceed 300 words.

 

 

Keywords:

 

ETHICAL STATEMENT:

 

ACKNOWLEDGEMENT: